Erk Çevre

İş Geliştirme Hizmetleri

İş geliştirme sistemimizdeki hedef; şirketlerin kendine özgü sistemlerini ve süreçleri göz önünde bulundurup, tüm kaynakları değerlendirilerek hedeflere ulaşmayı sağlayacak yapının geliştirilmesine yardımcı olmaktır. Bu hizmet kapsamında yapılan çalışmalar, mevcut şirketlerin potansiyelini artırarak iş kapasitelerini sürdürülebilir bir sistemin kurulmasını sağlar.
Müşterilerimize sunduğumuz iş geliştirme danışmanlığı kapsamında, farklı ve çoklu uzmanlıklara sahip ekibimiz ve iş ortaklarımız ile müşterilerimizin yukarıda bahsedilen süreçlerinde ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri tek ve güvenilir bir platform üzerinden sunmaktayız.

Proje Danışmanlık Hizmetleri
Endüstriyel Temizlik Hizmetleri
Erk Çevre

Atık Yönetim Hizmetleri

Atık yönetimi, herhangi bir ürünüm tasarım aşamasından başlayarak; üretim, tüketim, atık oluşumu, atığın geri dönüştürülmesi ve/veya bertarafını kapsayan bir disiplindir.

“Entegre Atık Yönetimini” benimseyen şirketimiz atık yönetiminin öğelerini bir bütün olarak değerlendirilerek hem çevresel hem de ekonomik açıdan sürdürebilirliğin sağlanması hedefler,