HAKKIMIZDA

Seç Politikamız

Sağladığımız ürün ve hizmetlerde;

  • İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre sorunlarının dünyanın önemli sorunları olduğunun bilincinde olup İş Güvenliği riskleri ve çevre kirliliğinin tahribatını mümkün olan en düşük seviyede olması için hem kendi ortamında hem de çevresiyle ilgili gerekli çalışmaları yaparak gelecek nesillere yaşanılabilir bir dünya bırakmayı,
  • Çevre Güvenliğini Ve İş Sağlığı Güvenliğini sağlamak amacı ile yürürlükteki ilgili Yasa ve Şartlara uymayı ve bunların güncelliğini takip etmeyi,
  • Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği konularında personellerimizi sürekli eğiterek
    bilinçlendirmeyi,
  • Teknolojik gelişimleri takip ederek, ürün tasarımında ve uygulama alanlarında yeni teknolojileri göz önünde bulundurarak, Çevre ve İş kazalarının oluşmaması için risk ve çevre analizleri yaparak önleyici faaliyetler planlamayı,
  • Kurmuş olduğumuz İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Yönetim Sitemimizi sürekli geliştirerek çevre boyut ve etkilerini en aza indirmeyi gerekli tedbirleri almayı taahhüt ederiz.